Crowley tarotVměšování

Osmička Mečů  Základní význam:
  Člověk sám sobě vystavěl překážku a teď se jí diví. Bezdůvodná pasivita anebo apatie kvůli malichernosti. Tříštící se síly.

  V práci a hmotných cílech:
  Nedobré pracovní místo, kde vládne nepořádek a špatné zvyky. Chybný přístup k práci, nesystematičnost. Neschopnost mít z práce radost, bezdůvodné nadávání.
  Špatná investice, provedená bez předchozího plánu. Kontakt se špatnými rádci. Zmatek ve finančních prostředcích, chybně vedené účetnictví. Ztráta.

  Ve vztazích:
  Hašteření a šarvátky kvůli ničemu. Pokud se nezmění přístup jeden k druhému, nikdo nebude schopen jednat a neutěšená situace bude pokračovat.
  V manželství to značí rozpory mezi manželi, kdy už ani jeden není schopen ustoupit. Vyjde-li tato karta, pak varujte, neboť vztah se řítí do zkázy. Podobně neperspektivní je výklad i pro vztahy milenecké. Do rodiny přináší karta upozornění, že nedorozumění bude pokračovat. Je pravděpodobné, že někdo půjde z domu - nebo že bude mít výsledek sporu následky na několik let.

  Ve vnitřním světě a v osobním vývoji:
  Karta má velmi silný pozitivní aspekt. Ukazuje osobu, která udělala už tolik chyb, že na to doplácí; tím povzbuzuje k činu. Ten kdo je sám, musí vyhledat druhé, ten, kdo má mnoho překážek, přes ně musí začít přelézat.


Reklama:

Roman (c)2000 Další karta - domů