Crowley tarotSmilstvo

Sedmička Pohárů  Základní význam:
  Chybná představa o sobě i druhých. Snění namísto jednání. Nesprávné posouzení skutečnosti. Hledání neexistujícího. Lež.

  V práci a hmotných cílech:
  Nezdar v práci, chybné představy o pracovních možnostech a cíli, sebepřeceňování. Mluvení namísto činu, stavění vzdušných zámků. Pomluvy a udavačství v pracovním kolektivu. Nedobré vztahy, kdy jeden obviňuje a podezírá druhého. Konflikt s nadřízeným, falešné obvinění. Podvody a falešné sliby, jimž člověk podléhá ve vidině rychlého a bezpracného zisku. Chybná investice na podkladě pochybné rady.

  Ve vztazích:
  Lhaní v manželství nebo partnerském vztahu, ztráta důvěry a později i kontaktu mezi partnery. Nečestný partner, nevěra. Nebezpečí rozchodu či rozvodu, malá schopnost se domluvit - jednání je třeba odložit na pozdější dobu a zatím přehodnotit svá stanoviska.
  Špatné vztahy v rodině, moralizující rodiče. Neschopnost vybřednout z dogmat zanášených do výchovy dětí či do vztahů. I zde není neděje na domluvu po dobrém. Zrádný přítel nebo přítelkyně, lhaní mezi přáteli, které rozbíjí vztah.

  Ve vnitřním světě a v osobním vývoji:
  Tato karta je jednou z nejvýraznějších negativních karet. Ukazuje zásadní omyl, který sveřepě pokládáte za naprostou pravdu. Vyjde-li tato karta, je to znakem odklonu od správné cesty, bloudění a zmatku. Je velice důležité si to uvědomit!

  Ve zdravotním stavu značí těžkou nemoc, kterou jste si zapříčinili sami, v psychice jde o kartu zmatkování, v duchovních otázkách znamená bloudění a fanatismus.
Reklama:

Roman (c)2000 Další karta - domů