Zuzana Antares | Česká tarotová škola

Crowley tarotDalší karta


Poustevník

IX.  Základní význam:
  Prozření, osvícení, originální nápad, vše přicházející bez vnějšího přičinění nebo bez pomoci vnější osoby či události. Opuštění světského života.

  Krátce:
  Vnitřní světlo.

  Další významy:
  Odchod z veřejného života, vyhledávání klidu ať již z pohnutek vnitřních nebo z nutnosti dané situací. Nečekaný nápad nebo vyjasnění problému ve chvíli, kdy byste to nečekali. Setkání s moudrou a dobrou osobou. Sen nebo vize, které napomohou pochopit souvislosti života.

  Svébytnost a individualita. Spřádání plánů a příprava na další činy pod vlivem nápadu. Nepříjemné až nepřátelské vnější okolnosti, které nutí člověka, aby byl více sám se sebou a méně s druhými. Nechuť setkávat se s lidmi, pocity marnosti a ztráty smyslu.

  Hledání pomoci u cizích osob, u psychologů, psychiatrů, učitelů, náboženských a duchovních vůdců. Zároveň s tím může jít neochota přijmout zodpovědnost za vlastní život.  K zamyšlení nebo meditaci:
  Samota rozsvěcí nejjasnější světlo.Reklama:Roman (c)2000