Crowley tarotŽal

Trojka Mečů  Základní význam:
  Vnitřní zmatek. Váhání, spor se sebou samým, tápání a zpochybňování čehokoliv, s čím se člověk setkává. Neodůvodněný smutek, období melancholických nálad. Prodírání se k sobě.

  V práci a hmotných cílech:
  Nejistá finanční i pracovní situace. Pocit, že před vámi leží mnoho neřešitelných problémů - jde ale jen o subjektivní dojem, objektivně problémů není o tolik více než obyčejně a ani nejsou nijak neřešitelné.
  Nevhodné období pro investice, tendence zbytečně riskovat anebo investovat neuváženě - pocit, že nic nemá cenu bere člověku schopnost úsudku.

  Ve vztazích:
  Období osobní nejistoty je často promítané na partnera a pojímané jako „jeho vina“. Tím, vznikají zbytečné spory a vztah se kazí. V rodině problémy se vztahy s přístupem jednoho k druhému, často i spory o majetek.
  Uvažování nad druhými lidmi, oprávněná nechuť přejímat za ně zodpovědnost. Někdy zbytečné a neoprávněné rozhořčení. Unikání před lidmi, ukrytí se do samoty.

  Ve vnitřním světě a v osobním vývoji:
  Bolestné období poznávání sebe a svých chyb. Nechuť vzdát se navyklých myšlenkových struktur, touha navrátit včerejší den a najít loňský sníh. Vážnější zdravotní potíže, které mohou trvat déle. Nepříjemnosti na cestách. Je-li to možné, měl by tazatel cestu odložit.

  Duchovní prázdno, pocit, že vše dělal člověk zbytečně. Hledání nového přístupu ke světu i svému nitru, vnitřní zmatek.
Reklama:

Roman (c)2000 Další karta