Crowley tarotRozkoš

Šestka Pohárů  Základní význam:
  Excitace, extáze, duchovní probuzení. Intuitivní jednání, které povede vždy k cíli - rozumová nejistota, která je nepříjemná, ale není důležitá. Možnost pro sebe něco udělat ve smyslu sebepoznání.

  V práci a hmotných cílech:
  Velmi dobrá změna zaměstnání, vynikající možnosti pro pracovní i osobní rozvoj. Částečná izolace od osob na stávajícím pracovišti, všímání si vlastních věcí.
  Málo chuti do investic, intuitivní jednání ve finačních záležitostech. Tendence nakupovat zbytečnosti a rozdávat je druhým. Někdy nenadálý zisk, například výhra.

  Ve vztazích:
  Pěkný partnerský nebo manželský vztah, vyjasnění po bouřce, uklidnění nepříjemností. Dobré zprávy ohledně dětí, dobré kontakty s dětmi. Pěkné vztahy s lidmi, dobré rady druhým. Intuitivní chápání cizích problémů, srovnávání těchto problémů se svými vlastními.

  Ve vnitřním světě a v osobním vývoji:
  Do velké míry únik z reality, ale v té míře, která je nejen neškodná, ale i prospěšná - přináší inspiraci a nový pohled na svět. Hledání a nalézání skrytých vztahů mezi skutečnostmi a ději.

Nalezení nového duchovního cíle. Víra. Meditace, prohloubení vztahu k sobě samému, chuť být se sebou.
Reklama:

Roman (c)2000 Další karta